Bildmuseet, Umeå University, Sweden

Returning the Gaze: Contemporary Self-Portraits and Community

click to open the publication (14MB)

[...] The CSP project provided a rich context for young people, local residents, youth workers, art students and artists to work together on developing self-portraiture through collage and multi media. The CSP project also offered the recently established Rialto Documentary Team, made up of young people and youth workers, the opportunity to further develop their skills in filming and editing processes. The CSP project was an extension of existing practice. The young people from the Rialto Youth Project are a case in point in that they are already engaged in the comprehensive visual arts programme, which the Rialto Youth Project has developed as part of its wider arts and cultural work. The CSP project yielded the opportunity for participants to work together with an international visiting artist and to explore new themes and working methods. In that sense the CSP project strengthened existing relationships and yielded new learning for everyone involved.

Ailbhe Murphy, Artist & CSP Dublin Workshop Coordinator

 

 

[...] Sholáthraigh tionscadal an FPC comhthéacs saibhir do dhaoine óga, cónaitheoirí áitiúla, oibrithe don óige, mic léinn ealaíne agus d’ealaíontóirí, oibriú le chéile ar fhorbairt na féinphortráidíochta trí cholláis agus meáin mheasctha. Thairg Tionscadal an FPC, freisin, deis d’Fhoireann Dhoiciméadach Rialto, a bunaíodh ar na mallaibh, agus atá comhdhéanta d’ógánaigh agus d’oibrithe don óige, a scileanna scannánaíochta agus a bpróiseas eagarthóireachta a fhorbairt a thuilleadh. Ba shíneadh ar chleachtas reatha é an Tionscadal FPC. Is sampla iad ógánaigh an Tionscadail d’Óige Rialto, sa mhéid go bhfuil siad cheana féin gafa le clár amharc-ealaíon cuimsitheach, a d’fhorbair an Tionscadal d’Óige Rialto, sa mhéid go bhfuil siad cheana féin gafa le clár amharc-ealaíon cuimsitheach, a d’fhorbair an Tionscadal d’Óige Rialto mar chuid dá obair ealaíne agus cultúir níos leithne. Thug an tionscadal FPC deis do rannpháirtithe oibriú le ealaíontóir cuairte idirnáisiúnta agus téamaí agus modhanna oibre nua a scrúdú. Sa mhéid sin, neartaigh an tionscadal FPC gaolta reatha agus chuir sé foghlaim nua ar fáil do gach duine a bhí bainteach leis.

Ailbhe Murphy, Ealaíontóir & Comhordaitheoir Cheardlann FPC Bhaile Átha Cliath